آیا امکان تعویض کارتریج فیلتر توسط اپراتور یا راننده دستگاه وجود دارد؟

عمل تعویض کارتریج به راحتی توسط راننده یا اپراتور دستگاه امکان پذیر است.

ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید روغن موجود در فیلتر تا حدی خنک شده و از طریق یکی از شلنگ های متصل به پوسته فیلتر حتی الامکان تخلیه شده و به موتور بازگردد. سپس به کمک آچار 12 سه عدد پیچ یکی از درپوش ها را که ترجیحا درپوش بالایی است باز نمایید. بعد از آن درپوش را برداشته و بکمک یه دم باریک کارتریج مستعمل را خارج نموده و کارتریج نو را داخل پوسته فیلتر قرار دهید. دقت نمایید که باید قسمت بسته لوله داخلی کارتریج سمت ورودی روغن باشد. صحت قرارگیری اورینگ را چک نموده و 3 عدد پیچ را ببندید.