آیا پس از نصب فیلتر هنزا نیازی به تعویض فیلتر عادی دستگاه وجود دارد؟

از آنجایی که نوعی کاغذ در ساخت فیلترهای عادی استفاده می گردد که به مرور زمان دچار پوسیدگی و متلاشی شدن می شود لذا لازم است که این فیلترها مطابق با برنامه زمانبندی مشخصی که سازنده فیلتر ارائه می نماید تعویض گردد.