آیا پس از نصب فیلتر هنزا نیازی به تعویض روغن می باشد؟

از آنجایی که نوعی کاغذ در ساخت فیلترهای عادی استفاده می گردد که به مرور زمان دچار پوسیدگی و متلاشی شدن می شود لذا لازم است که این فیلترها مطابق با برنامه زمانبندی مشخصی که سازنده فیلتر ارائه می نماید تعویض گردد. البته بسیاری از استفاده کنندگان فیلتر هنزا اقدام به تعویض فیلتر عادی روغن به همراه کارتریج فیلتر هنزا می نمایند.