فیلتر هنزا چه میزان آلودگی آب و سوخت را در موتور می تواند حذف نماید؟

آیا پس از نصب فیلتر هنزا نیازی به تعویض فیلتر عادی روغن می باشد؟

با توجه به اهمیت گرانروی یا چسبندگی روغن آیا در طول زمان میزان آن و خاصیت روانکاری روغن کاهش نمی یابد؟

آیا مدلی از فیلتر هنزا برای دستگاه هایی با حجم روغن زیاد مانند انواع ژنراتور وجود دارد؟

آیا پس از نصب فیلتر میتوان آن را باز و بر روی دستگاه دیگری نصب نمود؟

آیا امکان تصفیه روغن مستعمل یا کارکرده با این فیلتر وجود دارد؟

آیا می توان خروجی فیلتر هنزا را مستقیم به کارتل وصل نمود؟

آیا امکان تعویض کارتریج فیلتر توسط اپراتور یا راننده دستگاه وجود دارد؟