معرفی محصول

 فیلتر هنزا از دسته فیلترهای جریان فرعی یا بای پس می باشد که بصورت موازی با سیستم روغنکاری موتور نصب می گردد.
بخش کوچکی از روغن پمپاژ شده توسط پمپ روغن از محل فشنگی روغن و یا کورکن های موجود بر روی کانال روغن توسط سه راهی و بکمک شیلنگ به فیلتر بای پس وارد شده و پس انجام عمل فیلتراسیون فوق دقیق توسط شیلنگ و قطعات اتصالی ساخته شده از طریق درب سر ریز روغن و یا کانال برگشت روغن به موتور باز گردانده می شود. این محصول دارای اجزا اصلی زیر می باشد:

  • پوسته که توسط آن عمل خنک کاری روغن انجام شده و واحد فیلتراسیون یا کارتریج درون آن قرار می گیرد.
  • کارتریج یا واحد فیلتراسیون روغن که عمل فیلتراسیون فوق دقیق توسط آن انجام می گیرد.
  • اتصالات مربوط به نصب فیلتر روی بدنه با محفظه موتور.
  • اتصالات و شیلنگ های رابط بین ورودی و خروجی فیلتر با کانال روغن موتور
این فیلتر قابلیت جذب و حذف ذرات آلاینده روغن و ذرات ساینده قطعات موتور با ابعاد بزرگتر از یک دهم میکرو متر را دارد همچنین مواد سلولوزی تشکیل دهنده واحد فیلتراسیون یا کارتریج فیلتر با دارا بودن قابلیت جذب سیال های قطبی، قابلیت بالایی برای جذب آب از روغن را ایجاد نموده است. لذا مجوعه قابلیت های جذب و حذف ذرات بسیار ریز آلاینده و ساینده و کاهش دمای روغن عبوری از فیلتر به همراه توانایی بالای جذب آب توسط هنزا فیلتر، قابلیت ممتاز حفظ شرایط فیزیکی و شیمیایی روغن در بازه زمانی طولانی کارکرد انواع موتورهای بنزینی، گازی و گازوئیلی را به آن بخشیده است.

این فیلتر در 4 سایز عمومی 10، 15، 20، 30 و ترکیبی از سایز های مختلف بصورت موازی با هم برای مصارف گوناگون مانند انواع موتورها، ترانسفورماتورهای برق و سامانه های هیدرولیک با لیتراژهای مختلف روغن تولید می گردد.