نحوه عملکرد

اصولا روغن در موتورهای احتراق داخلی به 3 علت اصلی زیر نیاز به تعویض دارد:

  • تغییرات فیزیکی روغن مانند تغییر در خاصیت گرانروی
  • تغییرات شیمیایی روغن مانند اسیدی شدن
  • آلودگی روغن مانند آلوده شدن به عوامل محیط پیرامونی و یا عوامل داخل موتور

لازم بذکر است که هر سه عامل فوق الذکر در ارتباطی دو سویه یا چند سویه با یکدیگرند، به این معنی که در صورت تشدید هر یک از آنها موارد دیگر نیز تشدید می گردد بعنوان مثال ورود آب به روغن علاوه بر تغییر گرانروی روغن باعث تشدید فرایند اسیدی شدن روغن و در نتیجه افزایش نرخ تولید ذرات آلاینده و ساینده می گردد.حداقل ضخامت فیلم روغن بین قطعات متحرک و ثابت موتور و بیشتر سامانه ها و مکانیزم های متحرک مکانیکی که نقش کاهش اصطکاک و محدود کردن ضربات ناشی از حرکت و سایر مزایای روغنکاری را دارد بیش از 3 میکرومتر می باشد. این بدین معنی است که ذرات ساینده ناشی از عوامل خارج از موتور مانند سیلیس و عوامل ساینده ناشی از عملکرد عادی موتور شامل انواع فلزات و مواد پلاستیکی و غیره که دارای ابعادی بیش از 3 میکرو متر باشند می توانند به مرور زمان مانند یک سمباده قطعات موتور را دچار ساییدگی و استهلاک نماید. از طرف دیگر ذرات کوچکتر از 3 میکرومتر بعلت اینکه ابعاد کوچکتری از فیلم روغن بین قطعات مکانیکی دارند، ذرات صدمه زننده ایی تلقی نمی گردند این در حالی است که بهترین فیلترهای عادی جریان اصلی موتور توانایی فیلتراسیون ذرات کمتر از 10 میکرمتر را ندارند! لذا بخش عمده ایی از ذرات ساینده و آلاینده درون روغن باقی مانده و فیلتر عادی روغن توانایی جذب و حذف آنها را از روغن ندارد.

از طرف دیگر یکی از محصولات حاصل از احتراق سوخت و کارکرد موتور، آب می باشد که نقش بسیار مخربی در تغییرات شیمیایی و فیزیکی روغن را دارد که فیلترهای عادی جریان اصلی روغن توانمندی بسیار جزئی در جذب آب همراه روغن دارد. ترکیب این آب با مشتقات گوگردی حاصل از سوخت های فسیلی بخصوص گازوئیل به تدریج تولید ترکیبات اسیدی می نماید که یکی از عوامل موثر در کاهش TBN روغن و اسیدی شدن آن است.

عملکرد فیلتر هنزا

حال اگر بتوان به طریقی جلوی بروز علل فوق را گرفت و یا نرخ رشد آنها را کم نمود می توان از روغن در بازه زمانی و کاری بلند مدت تری بدون نیاز به تعویض آن استفاده نمود و طول عمر خدمتی بلندتری بدون نیاز به انجام تعمیرات سنگین و اساسی برای موتور متصور شد.

برای رسیدن به هدف فوق فیلتر هنزا طراحی و تولید گردیده است.

این فیلتر به نحوی طراحی گردیده که قابلیت جذب ذرات آلاینده و ساینده با ابعاد فیزیکی تا یک دهم میکرومتر را دارد بنابراین توسط فیلتر هنزا ذرات آلاینده منفرد بسیار ریز یا آنهایی که بصورت خوشه درآمده اند از روغن جذب و حذف می گردند. واضح است که ذرات باقی مانده،  از فیلم روغن بین قطعات موتور کوچکتر می باشند و عملا نقش بارزی درسایش قطعات  موتور نخواهند داشت لذا با بکارگیری فیلتر هنزا نیاز به تعمیرات ناشی از خرابی هایی که ذرات فرسایشی درون روغن و موتور عامل آن هستند کاهش چشمگیری می یابد. از طرف دیگر  مواد تشکیل دهنده کارتریج تمایل زیادی به جذب سیالات قطبی مانند آب دارد از این رو فیلتر هنزا قابلیت کم نظیری در جذب و حذف آب از جریان روغنکاری دارد که این قابلیت در کنار جذب ذرات خوشه شده از ترکیبات گوگردی روغن باعث جذب و حذف عوامل اساسی و موثر در اسیدی شدن روغن و در نتیجه حفظ شرایط شیمیایی و TBN روغن می باشد.

از طرف دیگر پوسته یا بدنه فیلتر به نحوی طراحی گردیده که قابلیت جذب حرارت روغن عبوری و انتقال آن به محیط پیرامونی را دارد که به این طریق یکی از عوامل موثر در اکسیداسیون و نیتراسیون روغن که حرارت آن است به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

مجموع عوامل فوق باعث گردیده در دستگاه ها و تجهیزاتی که از فیلتر هنزا استفاده می کنند نرخ تعویض روغن و خرابی های ناشی از مجموعه روانکاری کاهش چشمگیری بیابد.