آیا پس از نصب فیلتر میتوان آن را باز و بر روی دستگاه دیگری نصب نمود؟

بعلت ساختار فیزیکی مستحکم فیلتر هنزا امکان انتقال آن بر روی دستگاه یا دستگاه هایی دیگر به راحتی و اطمینان وجود داشته و در صورت نصب مناسب هیچ گونه مشکلی از این بابت بوجود نخواهد آمد اما باید توجه نمود در صورت انتقال فیلتر به دستگاه دیگر حتما باید کارتریج دستگاه اگر چه تازه تعویض باشد مجددا تعویض گردد.