حوزه کاربرد

این سامانه قابلیت بکارگیری بر روی انواع موتورهای احتراق داخلی به شرح زیر را دارد :

 1. اتوبوسهای شهری و بین شهری
 2. انواع خودروی سواری شامل خودروهای شخصی و مسافربر مانند تاکسی
 3. ماشین­آلات راهسازی
 4. ماشین­آلات کشاورزی
 5. ژنراتورهای تولید برق
 6. موتورهای آب
 7. ترانسفورماتورهای برق
 8. لوکوموتیو
 9. شناورها و کشتیها
 10. کامیون و کامیونت و تریلر
 11. انواع ماشین آلات و تجهیزات دفاعی مانند تانک و نفربر و غیره
 12. سیستم های هیدرولیک و روانکارهای صنعتی