زمان و یا مایلاژ تعویض کارتریج برای هر دستگاهی چگونه تعیین می شود؟

زمان و یا مایلاژ تعویض کارتریج برای هر دستگاهی چگونه تعیین می شود؟

کاربرانی که دارای برنامه CM یا پایش وضعیت موتور با آنالیز روغن هستند با مقایسه نتایج بعدی و قبلی آزمایش و میزان تغییرات پارامترهای مختلف روغن و یا ذرات فلزی مانند شاخص PQ، گرانروی و TBN قادر به تشخیص دقیق زمان تعویض کارتریج هستند. مدت کارکرد کارتریج و زمان تعویض آن وابسته به نوع ماشین آلات و دستگاه و نیز شرایط اقلیمی و کاری است ولی بصورت عمومی مطابق جدول زیر پیشنهاد می گردد.

ردیف نوع دستگاه یا خودرو زمان یا مایلاژ تعویض کارتریج
1 اتوبوس و مینی بوس شهری 25 تا 30 هزار کیلومتر

یا

500 تا 600 ساعت کارکرد

2 اتوبوس بین شهری 25 تا 30 هزار کیلومتر
3 کامیون و تریلر 25 تا 30 هزار کیلومتر
4 دیزل ژنراتور 400 تا 500 ساعت کارکرد
5 خودرو سواری 20 تا 25 هزار کیلومتر
6 ماشین آلات راه سازی 250 تا 300 ساعت کارکرد

لازم به ذکر است با پایش آزمایشگاهی شرایط روغن می توان زمان یا مایلاژ های پیشنهاد شده را ارتقا داد.