مزایای فیلتر هنزا

مزایای حاصل از بکارگیری :

  1. کاهش قابل توجه مصرف روغن و هزینه­های مربوط به آن
  2. افزایش طول عمر کاری موتور و نیاز به تعمیرات کمتر و کاهش هزینه­های مربوط به تعمیرات
  3. کاهش زمان خواب ماشین­آلات به علت نیاز کمتر به تعمیرات و افزایش راندمان اقتصادی
  4. کاهش زمان خواب ماشین­آلات به منظور تعویض روغن
  5. کاهش قابل توجه تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از روغن مستعمل به علت کاهش نیاز به تعویض

مطابق با نمودار فوق، بیش از نیمی از خرابی های موتور بعلت مشکلات روانکاری از قبیل روانکاری نا صحیح و ذرات آلاینده می باشد.