نحوه عملکرد

پس از نصب و بکارگیری فیلتر هنزا، مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن در بازه زمانی طولانی حفظ می ماند و در این بازه نیازی به تعویض روغن نیست. کاربرانی که اقدام به نگهداری صحیح از ماشین آلات و دستگاه های خود می نمایند و دارای برنامه CM یا پایش وضعیت موتور با آنالیز روغن هستند تا سال ها نیازی به تعویض روغن ندارند مگر اینکه موتور دچار صدمات و عیوبی گردد که اجبارا نیاز به تعویض روغن باشد مانند مخلوط شدن مایع خنک کننده با روغن و غیره. بعنوان یک مثال شرکت اتوبوسرانی اصفهان برای اتوبوس هایی که فیلتر هنزا روی آنها نصب گریده است، هر 3 سال یک بار اقدام به تعویض روغن می نماید. از طرف دیگر شرایط اقلیمی و کاری دستگاه ها و ماشین آلات تعیین کننده زمان نیاز به تعویض روغن است.

لازم به ذکر است که کنترل سطح روغن موتور و داشتن برنامه دقیق و مرتب سر ریز روغن در بازه های زمانی مشخص حائز اهمیت می باشد.

باید در نظر داشت که ضخامت فیلم روغن بین قطعات متحرک و ثابت موتور و بیشتر سامانه ها و مکانیزم های متحرک مکانیکی که نقش کاهش اصطکاک و محدود کردن ضربات ناشی از حرکت و سایر مزایای روغنکاری را دارد در حدود چند میکرومتر می باشد. این بدین معنی است که ذرات ساینده ناشی از عوامل خارج از موتور مانند سیلیس و عوامل ساینده ناشی از عملکرد عادی موتور شامل انواع فلزات و مواد پلاستیکی و غیره که دارای ابعادی بیش از این مقدار باشند می توانند به مرور زمان مانند یک سمباده قطعات موتور را دچار ساییدگی و استهلاک نماید. از طرف دیگر ذرات کوچکتر از فیلم روغن  بعلت اینکه ابعاد کوچکتری از فیلم روغن بین قطعات مکانیکی دارند، ذرات صدمه زننده ایی تلقی نمی گردند این در حالی است که بهترین فیلترهای عادی جریان اصلی موتور توانایی فیلتراسیون ذرات کمتر از 10چند ده میکرومتر را ندارند!  لذا بخش عمده ایی از ذرات ساینده و آلاینده درون روغن باقی مانده و فیلتر عادی روغن توانایی جذب و حذف آنها را از روغن ندارد و این ذرات بصورت تدریجی عامل فرسایش موتور و آلوده شدن روغن می باشند.

نمودار فوق نشان دهنده این واقعیت است که فیلترهای عادی روغن امکان و توانایی حذف ذرات آلاینده به ابعاد کوچک را ندارند و بخش عمده ایی از ذرات مخرب کماکان در روغن باقی می ماند.

از طرف دیگر یکی از محصولات حاصل از احتراق سوخت و کارکرد موتور آب می باشد که نقش بسیار مخربی در تغییرات شیمیایی و فیزیکی روغن دارد اما فیلترهای عادی جریان اصلی روغن قابلیت کمی در جذب و حذف آب همراه روغن دارند. ترکیب این آب با مشتقات گوگردی و کربنی حاصل از سوخت های فسیلی بخصوص گازوئیل در کنار حرارت بالا به تدریج تولید ترکیبات اسیدی می نماید که یکی از عوامل موثر در کاهش TBN روغن و اسیدی شدن آن است.

نمودار فوق نشان دهنده تاثیر منفی آب در طول عمر یاتاقان ها و بلبرینگ های موتور و تجهیزات است

 

عملکرد فیلتر هنزا

 حال اگر بتوان به طریقی جلوی بروز علل فوق را گرفت و یا نرخ رشد آنها را کم نمود می توان از روغن در بازه زمانی و کاری بلند مدت تری بدون نیاز به تعویض آن استفاده نمود و بعلت حفظ سطح تمیزی روغن در بازه مناسب و زمان طولانی، طول عمر کاری بیشتری بدون نیاز به انجام تعمیرات سنگین و اساسی برای موتور متصور شد.

فیلتر هنزا برای رسیدن به هدف فوق طراحی گردیده است.

این فیلتر به نحوی طراحی گردیده که قابلیت جذب ذرات آلاینده و ساینده با ابعاد فیزیکی از یک میکرومتر به بالا را دارد بنابراین توسط فیلتر هنزا ذرات آلاینده منفرد بسیار ریز یا آنهایی که بصورت خوشه درآمده اند از روغن جذب و حذف می گردد. واضح است که ذرات باقی مانده در روغن،  از فیلم روغن بین قطعات موتور کوچکتر می باشد و عملا نقش بارزی درسایش قطعات  موتور نخواهد داشت لذا با بکارگیری فیلتر هنزا نیاز به تعمیرات ناشی از خرابی هایی که ذرات فرسایشی درون روغن و موتور عامل آن هستند کاهش چشمگیری می یابد. از طرف دیگر  مواد تشکیل دهنده کارتریج تمایل زیادی به جذب سیالات قطبی مانند آب را دارد از این رو فیلتر هنزا قابلیت کم نظیری در جذب و حذف آب از جریان روغنکاری را دارا بوده که این قابلیت در کنار جذب ذرات خوشه شده از ترکیبات گوگردی روغن باعث جذب و حذف عوامل اساسی و موثر در اسیدی شدن روغن و در نتیجه حفظ شرایط شیمیایی و TBN روغن می باشد.

از طرف دیگر پوسته یا بدنه فیلتر به نحوی طراحی گردیده که قابلیت جذب حرارت روغن عبوری و انتقال آن به محیط پیرامونی را دارد که به این طریق یکی از عوامل موثر در تسریع روند اکسیداسیون و نیتراسیون روغن که حرارت آن است به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

مجموع عوامل فوق باعث گردیده در دستگاه ها و تجهیزاتی که از فیلتر هنزا استفاده می کنند نرخ تعویض روغن و خرابی های ناشی از مجموعه روانکاری کاهش چشمگیری بیابد.

جدول فوق رابطه بین حرارت و طول عمر سیستم را نشان میدهد