چگونه متوجه شویم زمان تعویض کارتریج فرا رسیده است؟

کاربرانی که دارای برنامه CM یا پایش وضعیت روغن و موتور با آنالیز روغن هستند با مقایسه نتایج بعدی و قبلی آزمایش و میزان تغییرات عمده پارامترهای مختلف روغن و یا ذرات فلزی مانند شاخص PQ ، گرانروی و TBN قادر به تشخیص دقیق زمان تعویض کارتریج هستند. مدت کارکرد کارتریج و زمان تعویض آن وابسته به نوع ماشین آلات و دستگاه و نیز شرایط اقلیمی و کاری است ولی بصورت عمومی مطابق جدول زیر پیشنهاد می گردد.

ردیف نوع دستگاه یا خودرو زمان یا مایلاژ تعویض کارتریج
1 اتوبوس و مینی بوس شهری 25 تا 30 هزار کیلومتر یا 500 تا 600 ساعت کارکرد
2 اتوبوس بین شهری 25 تا 30 هزار کیلومتر
3 کامیون و تریلر 25 تا 30 هزار کیلومتر
4 دیزل ژنراتور 400 تا 500 ساعت کارکرد
5 خودرو سواری 20 تا 25 هزار کیلومتر
6 ماشین آلات راه سازی 300 تا 400 ساعت کارکرد

لازم به ذکر است با پایش آزمایشگاهی شرایط روغن می توان زمان یا مایلاژ های پیشنهاد شده را ارتقا داد.باید توجه داشت که سرد بودن بدنه فیلتر در هنگام روشن بودن موتور نشاندهنده عدم عبور روغن از فیلتر می باشد که یکی از علل آن پر شدگی کامل کارتریج از ذرات آلاینده است. تحت این شرایط باید سریعا نسبت به تعویض کارتریج و کنترل نمودن مسیر رفت و برگشت روغن اقدام نمود